Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2019

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.

Faktaflak om EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

(Fafo Østforum, 12.11.18)

I mars 2018 ble forslaget til en forordning om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) lagt fram av EU-kommisjonen. I dette faktaflaket får du en kort innføring i hvilke oppgaver dette byrået er tenkt å ha, og hva slags usikkerhet som er knyttet til det.

Se også opptak fra seminaret om ELA fra 12.11.

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Publiseringsår:  2018
Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Publiseringsår:  2018