Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2019

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019

Faktaflak om EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

(Fafo Østforum, 12.11.18)

I mars 2018 ble forslaget til en forordning om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) lagt fram av EU-kommisjonen. I dette faktaflaket får du en kort innføring i hvilke oppgaver dette byrået er tenkt å ha, og hva slags usikkerhet som er knyttet til det.

Se også opptak fra seminaret om ELA fra 12.11.

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Publiseringsår:  2018
Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Publiseringsår:  2018