Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2020

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring

Kap 5 i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»
Publiseringsår:  2020
Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2020
Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Privat og offentlig sektor
Publiseringsår:  2020
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019