Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

(Fafo Østforum, 13.04.16)

Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

Nytt Fafo-prosjekt: Fag på vandring

(Fafo Østforum, 25.02.16)

Prosjektet "Moving trades" skal undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i mottaker- og avsenderlandene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anna Hagen Tønder er prosjektledere. Norges forskningsråd er oppdragsgiver.

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 02.02.16)

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon

(Fafo Østforum, 13.01.16)

Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 04.12.15)

"Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" var tema for årets siste Fafo Østforum seminar. Representanter fra SSB, NAV og SUA la fram oppdaterte tall og vurderinger. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt innledningen Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller?  Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

Fafo Østforum seminar 3. desember

(Fafo Østforum, 26.11.15)

Vi samler trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge. Hvor mange kommer? Hvordan rammes arbeidsinnvandrere av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Seminaret "Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" holdes torsdag 3. desember kl 14-16 i Fafos lokaler i Borggata 2B. Det er fortsatt plasser igjen!

Seminarprogram og påmelding

Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 27. oktober

(Fafo Østforum, 15.10.15)

For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig? På dette seminaret lanseres rapporten Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Se seminaret på Fafo-tv

 

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

(Fafo Østforum, 17.09.15)

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn

(Fafo Østforum, 10.09.15)

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "The Nordic Countries" i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene.

Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen

(Fafo Østforum, 08.09.15)

To Fafo-forskere har bidrag i boken Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.  Line Eldring har skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", og Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Én av sesjonene på årets Fafokonferanse 21. august omhandlet uanstendighet og arbeidslivskriminalitet. Blant innlederne var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, som holdt innledningen "Norge i svart, hvitt og grått". Last ned lysark. Se opptak av innledningen på Fafo Nett-tv

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Dette faktaflaket fra Fafo Østforum oppsummerer hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bedre og tettere samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et nøkkeltema.