Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 04.12.15)

"Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" var tema for årets siste Fafo Østforum seminar. Representanter fra SSB, NAV og SUA la fram oppdaterte tall og vurderinger. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt innledningen Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller?  Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

Fafo Østforum seminar 3. desember

(Fafo Østforum, 26.11.15)

Vi samler trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge. Hvor mange kommer? Hvordan rammes arbeidsinnvandrere av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Seminaret "Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" holdes torsdag 3. desember kl 14-16 i Fafos lokaler i Borggata 2B. Det er fortsatt plasser igjen!

Seminarprogram og påmelding

Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 27. oktober

(Fafo Østforum, 15.10.15)

For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig? På dette seminaret lanseres rapporten Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Se seminaret på Fafo-tv

 

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

(Fafo Østforum, 17.09.15)

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn

(Fafo Østforum, 10.09.15)

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "The Nordic Countries" i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene.

Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen

(Fafo Østforum, 08.09.15)

To Fafo-forskere har bidrag i boken Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.  Line Eldring har skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", og Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Én av sesjonene på årets Fafokonferanse 21. august omhandlet uanstendighet og arbeidslivskriminalitet. Blant innlederne var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, som holdt innledningen "Norge i svart, hvitt og grått". Last ned lysark. Se opptak av innledningen på Fafo Nett-tv

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Dette faktaflaket fra Fafo Østforum oppsummerer hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bedre og tettere samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et nøkkeltema.

Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

(Fafo Østforum, 26.08.15)

I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.

21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner

(Fafo Østforum, 25.08.15)

Begreper som «sosial dumping» og «arbeidslivskriminalitet» har blitt velkjente det siste tiåret. På årets Fafokonferanse 21. august reiste vi spørsmål som: Sprer utryggheten seg i det nordiske arbeidsmarkedet? Finnes det slaver i Norge? Hva bør hjelpeorganisasjoner og myndigheter gjøre i møtet med fattige EU-migranter? Opptak fra konferansen kan ses på Fafo Nett-TV

Presentasjonene kan lastes ned fra konferansens nettside

Ny Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

(Fafo Østforum, 24.08.15)

I denne rapporten om lærvilkår i norsk arbeidsliv, retter forskerne blikket mot trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere. De undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.

Les mer om rapporten Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?

Last ned nettutgave

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

(Fafo Østforum, 07.08.15)

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene.