Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann

(Fafo Østforum, 26.10.16)

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum 26. oktober. Det var innledere fra Industri Energi, Norsk olje & gass, Universitetet i Oslo, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat og Norges Rederiforbund. Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Nytt Fafo-prosjekt om verneombudenes rolle

(Fafo, 30.08.16)

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Fafo-forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Ny prosjektleder og ny medarbeider i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 12.08.16)

Line Eldring gikk ut i permisjon i sommer, og Anne Mette Ødegård har overtatt som prosjektleder for Fafo Østforum. Fafo-forsker Beate Sletvold Øistad er ny prosjektmedarbeider i sekretariatet og driften av forumet. Velkommen til Beate!

Ny rapport fra Fafo-forskere: Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 11.08.16)

Fafo har undersøkt hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygg og transport.

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

(Fafo Østforum, 12.07.16)

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

(Fafo Østforum, 01.07.16)

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark

(Fafo Østforum, 22.06.16)

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. På dette seminaret Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

(Fafo Østforum, 16.06.16)

Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

Seminar om utstasjonering og håndheving - lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 25.05.16)

Utstasjonering og håndheving var tema for dagens Fafo Østforum seminar. Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, Ingrid Finsland, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og LO-advokat Håkon Angell innledet om to nye direktiver. Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft

(Fafo Østforum, 18.05.16)

Fra 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Har reglene ført til likebehandling?

Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving

(Fafo Østforum, 11.05.16)

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Det er temaet for dette Fafo Østforum seminaret. Påmelding

Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

(Fafo Østforum, 21.04.16)

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet.