Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Fafo Østforum: nye deltakere

(Fafo Østforum, 12.01.15)

Vi er glade for å kunne ønske Virke, KS og Norsk Tjenestemannslag velkommen som nye deltakere i Fafo Østforum. Som tidligere annonsert, har også NHO, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet blitt deltakere i 2015.

Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen

(Fafo Østforum 20.01.15)

Treparts bransjeprogramgruppen for transport arrangerer konferanse om arbeidsforholdene i gods- og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten. På konferansen den 12. februar lanseres en rapport fra Fafo og Transportøkonomisk Institutt. Rapporten omhandler arbeidsforholdene i gods og turbil i 2014, og studien omfatter norske og utenlandske sjåfører. Rapporten presenteres av Merethe Dotterud Leiren og Kåre Skollerud, TØI og Ragnhild Steen Jensen, Fafo (bildet).   Konferanseprogram

Rapporten publiseres elektronisk på Fafos hjemmesider samme dag som seminaret: www.fafo.no

Spekter er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 29.01.15)

Vi er glade for å kunne ønske Arbeidsgiverforeningen Spekter velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum.