Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen

(Fafo Østforum, 08.09.15)

To Fafo-forskere har bidrag i boken Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.  Line Eldring har skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", og Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Én av sesjonene på årets Fafokonferanse 21. august omhandlet uanstendighet og arbeidslivskriminalitet. Blant innlederne var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, som holdt innledningen "Norge i svart, hvitt og grått". Last ned lysark. Se opptak av innledningen på Fafo Nett-tv

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 01.09.15)

Dette faktaflaket fra Fafo Østforum oppsummerer hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bedre og tettere samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et nøkkeltema.

Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

(Fafo Østforum, 26.08.15)

I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.

21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner

(Fafo Østforum, 25.08.15)

Begreper som «sosial dumping» og «arbeidslivskriminalitet» har blitt velkjente det siste tiåret. På årets Fafokonferanse 21. august reiste vi spørsmål som: Sprer utryggheten seg i det nordiske arbeidsmarkedet? Finnes det slaver i Norge? Hva bør hjelpeorganisasjoner og myndigheter gjøre i møtet med fattige EU-migranter? Opptak fra konferansen kan ses på Fafo Nett-TV

Presentasjonene kan lastes ned fra konferansens nettside

Ny Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

(Fafo Østforum, 24.08.15)

I denne rapporten om lærvilkår i norsk arbeidsliv, retter forskerne blikket mot trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere. De undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.

Les mer om rapporten Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?

Last ned nettutgave

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

(Fafo Østforum, 07.08.15)

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. 

Nytt faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

(Fafo Østforum, 04.08.15)

Bakgrunnen for debatten om velferdsturisme og trygdeeksport er de betydelige forskjellene i velferdsordninger og gjennomsnittlig levestandard innenfor EU/EØS-området. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum gis en innføring i begrepene og EØS-retningslinjene, samt en oppsummering av debattene i henholdsvis Norge, Tyskland og England.

17. juni: Fafo-seminar om tilreisende fattige rumenere

(Fafo Østforum, juni 2015)

Hvem er migrantene som kommer fra Romania og bor på gata? Er tiggerne fattige, eller er det et skalkeskjul for kriminalitet?  På dette seminaret lanseres rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals". Påmelding innen 15. juni. Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv

Fafo Østforum i ny drakt

(Fafo Østforum, 11.05.15)

I løpet av de siste 11 årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. I disse årene har Fafo Østforum fulgt utviklingen gjennom en daglig oppdatert nyhetstjeneste på nett og ved å arrangere seminarer. Nettsidene til Fafo Østforum lanseres nå i ny drakt. Fafo Østforum finansieres ved hjelp av 24 deltakerorganisasjoner. Blant disse er organisasjoner i arbeidslivet, bedrifter og offentlige myndigheter. Meld deg på vårt nyhetsbrev 

Parat er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 06.05.15)

Vi er glade for å kunne ønske Parat velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Parat er en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg

(Fafo Østforum, 19.02.15)

Hvilke strategier og metoder har arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige i forbindelse med tilsyn med utenlandske arbeidstakere innenfor godstransport og i byggebransjen?