Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

(Fafo Østforum, 12.07.16)

Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

(Fafo Østforum, 01.07.16)

Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. På dette seminaret Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

(Fafo Østforum, 22.06.16)

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

(Fafo Østforum, 16.06.16)

Seminar om utstasjonering og håndheving - lysark og Fafo-tv

Utstasjonering og håndheving var tema for dagens Fafo Østforum seminar. Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, Ingrid Finsland, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og LO-advokat Håkon Angell innledet om to nye direktiver. Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 25.05.16)

Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft

Fra 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Har reglene ført til likebehandling?

(Fafo Østforum, 18.05.16)

Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Det er temaet for dette Fafo Østforum seminaret. Påmelding

(Fafo Østforum, 11.05.16)

Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet.

(Fafo Østforum, 21.04.16)

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

(Fafo Østforum, 13.04.16)

Nytt Fafo-prosjekt: Fag på vandring

Prosjektet "Moving trades" skal undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i mottaker- og avsenderlandene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anna Hagen Tønder er prosjektledere. Norges forskningsråd er oppdragsgiver.

(Fafo Østforum, 25.02.16)

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

(Fafo Østforum, 02.02.16)

Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon

Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

(Fafo Østforum, 13.01.16)