Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Danmark: Turister nei, arbeidere ja-takk

Hvis du som turist eller privatperson har tenkt deg til Danmark må du kunne argumentere godt på grensen for å komme inn i hvert fram til midten av juni. Kommer du som arbeidstaker derimot er du hjertelig velkommen og uten krav om test eller karantene. 3F, ett av de danske fagforbundene, mener det er betenkelig.

LO-kontoret i Brussel, 15.05.20

Til Sandefjord har det siden mars gått en luftbro med rumenske arbeidere

Mange norske bedrifter har slitt med å opprettholde produksjonen under koronakrisen pga. mangel på utenlandsk arbeidskraft. Aurel Peptanaru er sveiser og rumensk gjestearbeider ved Notech AS. Siden slutten av mars, midt i koronakrisen, har han pendlet fra Romania til Sandefjord. De første 14 arbeidsdagene tilbringes i karantene. – Vi holdt avstand. Det var uproblematisk, forteller Peptanaru.

NRK Dagsrevyen, 14.05.20

Utenlandske sesongarbeidere i reisekarantene skal ikke håndtere spiseklar mat

Det er utarbeidet en smittevernveileder for grønsektoren som beskriver hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19 i reisekaranteneperioden. Veilederen spesifiserer også at sesongarbeidere i reisekarantenen ikke skal håndtere spiseklare næringsmidler som bær og salat. – Det er bra at veilederen nå er på plass. Likevel mener vi at deler av veilederen setter uforholdsmessige begrensninger for matproduksjon, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke, 14.05.20

Kommentar: – Er ikke nordmenn i stand til å plukke bær?

– Norsk landbruk er helt avhengig av billige, utenlandske sesongarbeidere for å få det til å gå rundt i sommer.  Situasjonen er blitt høyaktuell på grunn av koronakrisen med innreiseforbud i store deler av verden. Er vi for late og dyre til å plukke bær? spør kommentator Tomas Kothe-Næss. 

Adresseavisen Midtnorsk debatt, 13.05.20

Flere EØS-borgere kan reise inn i Norge

– Vi har vedtatt nå ytterligere oppmykninger i bortvisningsforskriften, som er viktige for blant annet landbruket og for familier som bor i ulike land innenfor EØS-området, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsdepartementet, 13.05.20

– Arbeidsinnvandrere mister jobb og rettigheter

– De siste 15 årene har arbeidsinnvandrere fra de østeuropeiske EU-landene bidratt til å holde hjula i gang i Norge. Nå mister de jobben, og mange får ikke hjelp fra NAV, skriver Line Eldring, leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Agenda Magasin, 12.05.20

Turbusseier ber regjeringen begrense utenlandske busselskap i Norge

Turbussbransjen er i krise etter at koronaepidemien medførte bråstopp for utenlandske turister. Fjordhesten Turbuss kaster inn håndkleet, mens Frolandsruta i Froland vurderer nå å selge en av sine tre turbusser for å klare seg. Eier av Frolandsruta, Frode Oland mener at regjeringen nå bør begrense tilstrømmingen av utenlandske selskaper inn til Norge.

Bussmagasinet, 12.05.20

Kronikk: Kriseforlik for jordbruket 2020

– Det trengs et kriseforlik for norsk jordbruk som parkerer jakten på billigst mulig mat og setter samfunnsoppdraget i sentrum for politikken. Den pågående koronakrisen, den har blottlagt hvor avhengig også norsk jordbruk er blitt av underbetalt utenlandsk arbeidskraft. Lønningene i matproduksjonen må opp, skriver Svenn Arne Lie og Espen Løkeland-Stai.

Nationen, 12.05.20

Treindustrien: – Reparatører må slippe karantene

Mange av maskinene som blir brukt av norsk treindustri er produsert i Europa, og utenlandske reparatører må komme til Norge for å gjennomføre vedlikehold. Nå ber Treindustrien, bransjeorganisasjonen for trelast og byggematerialer i tre, om unntak fra karantenereglene.

Nationen, 11.05.20

Bondelaget er svært fornøyd med at det åpnes for sesongarbeidere fra tredjeland

Ifølge Bondelaget har drøyt 3.000 sesongarbeidere fra tredjeland jobbet på norske gårder de siste årene. De fleste av disse kommer fra Ukraina, Vietnam og Filippinene. Mange bønder hevder at disse sesongarbeiderne er nøkkelpersonell, som det vil være vanskelig å erstatte.  Regjeringen har nå gjort de nødvendige endringene i regelverket slik at de kan komme til Norge.

Norsk Landbruk, 11.05.20

Vil chartre fly for å få utenlandske sesongarbeidere til Norge

Onsdag ble det klart at utenlandske sesongarbeidere fra land utenfor EØS skal få reise inn i Norge for å jobbe. Flytrafikken er usikker, så bærprodusenter ser på muligheten for å chartre fly for å få sesongarbeidere til landet. Det begynner nemlig å haste med å få arbeiderne på plass til sesongen.

NRK Oslo og Viken, 08.05.20

Smittevern og karantene har gitt lav aktivitet i petroleumsrettet leverandørindustri

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå for perioden januar-mars i år viser et kraftig fall i petroleumsrettet leverandørindustri. Strenge smittevernsregler og karantene for ansatte meldes som viktige årsaker bak den lave aktiviteten. Dette rammer særlig bruken av utenlandsk arbeidskraft. 

Metal Supply, 08.05.20