Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Utlendinger «fanget» på Svalbard – risikerer å bli deportert hvis de drar til fastlandet

På grunn av koronareglene risikerer utenlandske statsborgere som bor på Svalbard å bli bortvist fra Norge, hvis de reiser til fastlandet. Men norske turister kan besøke øygruppa fra 1. juni.

NRK Troms og Finnmark, 23.05.20

Lager korona-podcast på polsk

Veiledere ved Caritas ressurssenter har laget en podcast på polsk om aktuelle tema knyttet til koronapandemien.
Det bor over 120.000 polakker i Norge og målgruppen er veldig variert. Temaer i de seks episodene er smittevern, arbeidstakerrettigheter, permittering, NAV-regelverket, krisesituasjoner og hjelp til selvhjelp.

Utrop, 21.05.20

Flerdobling av mennesker som trenger nødhjelp

Mange har mistet deler av eller hele inntekten pga. koronatiltak. Mange opplever en stor krise. De har ikke penger til mat. Frelsesarmeen opplever en flerdobling av mennesker som trenger nødhjelp. De ser særlig en økning av utenlandske arbeidere, folk i serveringsbransjen og barnefamilier.

NRK Dagsrevyen, 20.05.20

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Loven skal erstatte nåværende bortvisningsforskrift. Lovforslaget er sendt på høring. Høringsfristen er allerede 20. mai.

Justis- og beredskapsdepartementet, 18.05.20

Togstans i to minutter – protest mot at regjeringen innfører EUs jernbanepakke 4

Ansatte i jernbanen reagerer på at regjeringen bruker tiden med unntakstilstand på grunn av koronapandemien til å innføre jernbanepakken. Nå lover de aksjoner. Allerede i dag stopper de ansatte togene i to minutter.

FriFagbevegelse, 18.05.20

Norske arbeidere redder sesongen for tomatprodusent

Da stengte landegrenser og kansellerte flyavganger hindret utenlandske arbeidere å komme seg til Norge, ble arbeidsledige nordmenn redningen for Norges nest største tomatprodusent, Hanasand Gartneri. Av de 50 arbeiderne som nå jobber på gartnerianlegget, er ni norske.

VG, 18.05.20

Debatt: Bondens verste fiende

 – Svært mange bønder tjener mindre enn minstetariffen til ansatte i landbruket. Altså tjener vi mindre per time enn det utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksåkeren får. Den lave lønna til arbeiderne ble slått stort opp, når det ble aktuelt å bruke norsk arbeidskraft til slike jobber. Ja, lønna er så lav at den ikke er til å leve av, blir det sagt. Og den er heller ikke det, i et høykostland som Norge, så hvorfor er det slik? spør skribent og bonde Marianne Dolpen.

Nationen, 18.05.20

Bransjestandard om smittevern på byggeplass og innreisekarantene kombinert med arbeid

– Vi har nå videreutviklet våre smittevernsveiledninger. BNLs smittevernsveileder for byggeplass og veileder for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for utenlandske arbeidstakere har vært i stadig utvikling ut fra utviklingen av krisen. Bransjestandarden for smittevern er i tillegg oversatt til engelsk og polsk, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

BNL, 18.05.20

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke

– Jordbruket er på mange måter relativt lite berørt av koronakrisen, men grøntnæringen opplever store utfordringer med tilgang på sesongarbeidskraft og medfølgende smittevernkostnader. Videre har prisen på importerte innsatsfaktorer, spesielt til kraftfôr, økt kraftig over kort tid, skriver Norges Bondelag i et brev til Mat- og landbruksdepartemetet.

Norges Bondelag, 12.05.20

Vurderer å åpne for arbeidsreiser fra Norden fra 1. juni

I dag la helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Det er ingen endringer i reglene for utenlandsreiser eller innreise til Norge og karantene. Men justisminister Monica Mæland har gode nyheter knyttet til innreise. –  Vi vurderer nå å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra første juni. I et slikt tilfelle vil dagens karanteneplikt, hvor du må være i reisekarantene i ti dager, erstattes av selvmonitorering og testing.

Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20

Tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Karantenebestemmelsene på Svalbard oppheves 1. juni, og en del permitterte arbeidstakere i Longyearbyen vil trolig komme tilbake i arbeid. Men ikke alle. Departementet utreder nå en støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere som ikke har midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20

Danmark: Turister nei, arbeidere ja-takk

Hvis du som turist eller privatperson har tenkt deg til Danmark må du kunne argumentere godt på grensen for å komme inn i hvert fram til midten av juni. Kommer du som arbeidstaker derimot er du hjertelig velkommen og uten krav om test eller karantene. 3F, ett av de danske fagforbundene, mener det er betenkelig.

LO-kontoret i Brussel, 15.05.20