Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Grensekryssende godstransport unntatt karantene-krav

15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland skal ikke settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

(Byggenæringens Landsforening, 17.03.20)

Flere veiprosjekter satt på korona-hold

Syv av Vegvesenets veiprosjekter er utsatt eller stanset som følge av Korona-smitte, melder Statens vegvesen. Nye Veier har så langt ikke stoppet noen. Situasjonen knyttet til utenlandsk arbeidskraft og karantenekrav skaper særlig usikkerhet for relevante anleggsarbeid.

(Veier24, 17.03.20)

NHO Service og Handel frykter full brems i bemanningsbransjen

Bemanningsselskaper som har basert seg på utenlandsk arbeidskraft er havnet i en krevende situasjon med strengere grensekontroller og påbud om karantene. – Aktiviteten vil stoppe opp hos mange, sier Even Hagelien i NHO Service og Handel.

(bygg.no, 16.03.20)

Gartnerhallen og Bama roper varsko for mangel på arbeidskraft i grøntnæringen

I 2019 var det nesten 100.000 utenlandske sesongarbeidere i ulike bransjer i Norge. – Koronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover, sier adm.dir i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen. Stengte grenser kan gjøre at permitterte nordmenn må gjøre jobben istedenfor.

(Nationen, 16.03.20)

Debatt: På tide at vi forsøker oss på litt ærlig arbeid?

Arbeidsinnvandrerne har nå bygd landet vårt – men nå har koronakrisa satt en stopper for ankomstene, kommenterer Nordlys-journalist Torkil Emberland: «Titusener kommer til å bli permittert. Halvferdige prosjekt blir stående mens utbyggerne sitter med gjeld til ørene, og sakte tipper over som giganter på leirføtter. Leverandører får ikke betalt og går i sin tur konkurs. Slik kan vi fortsette. Alt fordi nordmenn har glemt hvordan vi bruker hammer og sag.»

(Nordnorsk debatt, 16.03.20)

Koronavirus: Grensene stenges, men norske flyplasser stenger ikke

Regjeringen stenger grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. Men alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

(Regjeringen, 15.03.20)

Koronavirus, smitteverntiltak: Bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

I dag kom regjeringen med en forskrift om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Arbeidsinnvandrere fra EØS omfattes ikke av bortvisningshjemmelen.

 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 15.03.20)

Korona-krisen: Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6000 ansatte i Norge

Hvor mange det vil være behov for å permittere, er det for tidlig å si noe om. Aker Solutions har prosjekter, men man vet ikke hva konsekvensen av koronaepidemien blir. Ett uforutsett eksempel er stengningen av grensene i Polen som medførte at mange hundre polakker plutselig har reist hjem.

(VG, 15.03.20)

Aibel sender hjem utlendinger, men foreløpig er ingen permittert

Aibel AS er blant selskapene som er truffet med full tyngde av virus og oljeprisfall. – Vi har flere hundre i karantene, og svært mange utenlandske arbeidere. De fleste av disse er nå i ferd med å bli sendt hjem. Vi har foreløpig ikke tatt noen endelig avgjørelse angående permitteringsvarsel, sier kommunikasjonsdirektør Mona Winge. Aibel AS er en av Norges største aktører innen prosjektering, nybygg, vedlikehold og oppgradering i olje- og gassindustri.

(Energi24.no, 15.03.20)

Koronaviruset: Hva skal polske arbeidere i Norge gjøre nå?

Karantenebestemmelser og utsiktene om permitteringer i byggebransjen gjør utenlandske arbeidere kjempeusikre på den nye situasjonen, og frykter for jobbene sine. Polsktalende Justyna Skarø ved Fellesforbundets avdeling 765 i Trondheim forteller at avdelingen opplever et rush av henvendelser.

(FriFagbevegelse, 14.03.20)

Koronavirus: Utenlandske arbeidstakere i landbruket

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket, deriblant mange sesongarbeidere. Reisende til Norge må i 14 dagers hjemmekarantene. Utlendinger som kommer hit for å jobbe, vil ha krav på lønn i karanteneperioden. Staten har mulighet til å nekte innreise.

(Norges Bondelag, 14.03.20)

Aker Solutions og Kværner sender hjem utenlandske arbeidere som følge av koronatiltak

Aker Solutions sender hjem utenlandske arbeidere fra sine verft i Egersund og Sandnessjøen, skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg skriver Sysla at Kværner på Stord sender hjem 1100 utenlandske arbeidere som følge av de nye koronatiltakene.

(Energi24.no, 14.03.20)