Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Ny studie: Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

En forskergruppe med deltakere fra Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og NAV har analysert oppdaterte registerdata med informasjon om alle nye søknader om dagpenger i perioden 2. - 22. mars 2020. Rapporten «Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen» viser at koronakrisen rammer bredt, men skjevt: Risikoen for oppsigelse eller permittering er klart større for arbeidstakere med lav inntekt, lav utdanning, og lavinntekts familiebakgrunn. Innvandrere er mer utsatt enn norskfødte.

SSB, 27.03.20

– Bondelaget unnlater å ta debatten om billig soya og billig arbeidskraft

– Jordbruket i Norge følger etter jordbruket i Sverige – overgangen fra å være bonde til å mer å bli bedriftsleder. Der innsatt arbeid skal være billigst mulig. Flylaster inn med underbetalt arbeidskraft i jordbruket forteller om en næring – og et samfunn – i ulage med seg selv, skriver Hallvard Grotli, politisk redaktør i GD.

Gudbrandsdølen Dagningen, 16.04.20

Innlegg: Covid-19 er en global krise som krever nasjonale tiltak med internasjonal koordinering

Normalt er 200.000 sjøfolk i transitt for mannskapsbytter rundt om i verden. Med stengte grenser, karantenebestemmelser og parkerte fly er skifter svært vanskelig. Kan en versjon av Nansen-passet etableres for sjøfolk og andre viktige grupper som sliter med å sikre transport av tiltrengte ressurser og personer? skriver Sturla Henriksen, spesialrådgiver for hav, UN Global Compact og Ulf Sverdrup, direktør, Nupi.

dn.no, 16.04.20

Stengte landegrenser og strenge smittevernstiltak setter jordbærsesongen i fare

Hver sommer kommer 60 polske sesongarbeidere til Hagelund gård på Nes i Innlandet for å plukke jordbær. Bonden på gården, Rune Hagelund, er som jordbærbønder flest avhengig av denne arbeidskraften, og er nå bekymret. – Vi vet ikke hva som skjer med sesongen. Vi vet ikke om utenlandske arbeidere får komme og plukke og om vi kan ha folk her i det hele tatt, sier Rune Hagelund.

NRK Innlandet, 16.04.20

Britiske bønder flyr inn rumenske landbruksarbeidere

Bønder i Storbritannia kjøper flybilletter til langt over markedspris for å hente rumenske landbruksarbeidere til landet.Ifølge BBC skal det i løpet av de neste dagene komme flere fly med sesongarbeidere.

Adresseavisen / NTB, 15.04.20

Leder: – Vi bør bruke koronakrisen til å flagge fisken hjem igjen

– Årlig selger fiskerinasjonen Norge 95 prosent av all fisk vi henter opp fra havet rett ut av landet. Fisken blir bearbeidet i land som Danmark, Polen, Tyskland, Kina og Sverige i stedet for hjemme i Norge. Samtidig importerer vi store mengder billig industrifisk. Hvorfor skal vi eksportere både fisk og jobber, når vi i tiden fremover vil trenge dem her hjemme? spør Fiskeribladet på lederplass.

Fiskeribladet, 15.04.20

Indre grensekontroll videreføres

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene skal videreføres i 20 nye dager fra og med 15. april kl. 08.00, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i dag. Departementet varslet i en pressemelding 9. april at det er gjort endringer i regelverket som innebærer at flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan komme til Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet, 14.04.20

Kjøreregler for utenlandske arbeidstakere i karantene

Hva er reglene for hva utenlandske arbeidstakere kan gjøre mens de er i karantene? Hvis smittevernsrådene følges, og arbeidet kan utføres uten risiko for nærkontakt med andre personer enn de arbeidstakeren bor med, kan arbeidsgiveren la arbeidstakeren utføre arbeidsoppgaver på gården. Men det er unntak. For eksempel skal ikke en arbeidstaker i karantene delta i innhøsting av, eller håndtere ferdige produkter som grønnsaker, frukt, bær eller egg. Bondelaget har laget en oversikt over karantenebestemmelser og kjøreregler.

Norges Bondelag, 02.04.20

Lanserer koblingstjeneste for håndverkere

Mange entreprenører opplever nå at de mangler håndverkere til prosjektene. De har ansatte som sitter i karantene, er hjemme med små barn eller er blant de mange østeuropeere som har reist hjem. Samtidig er det håndverkere som mangler en jobb å gå til. Nå tilbyr Maxbo Proff en gratis tjeneste som kobler ledig kapasitet og behov.

Byggmesteren, 14.04.20

Koronakrisen: Hvordan skal Europa gjenreises?

– En ny Marshall-plan og støtte for Øst-Europas hjerneflukt, svarer Vessela Tcherneva. Hun er en av seks europeiske eksperter som skisserer noen mulige løsninger på hvordan Europa kan berge seg best mulig gjennom koronakrisen. – Koronakrisen blottlegger effekten av hjerneflukten fra øst til vest. EU kan ikke fortsette å forsømme dette problemet. Hvis Tysklands suksess med å håndtere pandemien delvis skyldes en hær av migrantleger og -sykepleiere, burde det ikke skje på bekostning av Sentral- og Øst-Europa, mener Tcherneva.

ABC Nyheter / The Guardian, 14.04.20

Debatt: – Polske Pawel smitter vel lige så meget som danske Per?

Dansk fagforening er bekymret over at ukependlere fra Øst-Europa slipper karantene. – Danske statsborgere som kommer hjem fra utlandet må karantene i 14 dager – men våre utenlandske kolleger fra f.eks. Øst-Europa kjører fritt over grensen og direkte inn på danske byggeplasser der de fra mandag til fredag ​​jobber tett sammen med de danske håndverkerne. Vi er dypt bekymret for det vi anser som et farlig hull i korona-krisehåndteringen, skriver to representanter fra Malernes Fagforening i Danmark.

A4 Arbejdsliv.dk, 10.04.20

Flere EØS-borgere kan komme til Norge

– Nå har vi gjort endringer i regelverket som innebærer at flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Blant annet vil det ikke lenger være et vilkår om at den enkelte EØS-arbeidstaker er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.

Justis- og beredskapsdepartementet, 09.04.20