(Fafo Østforum, 04.03.20)

Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?

Oslomodellen og forslag til nye seriøsitetsbestemmelser ble debattert på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Det ble i innlegg og debatt referert til en fersk utredning bestilt av KS der juristene konkluderer med at flere av foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket.

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Se relevante lenker om KS-rapporten og seminaret nedenfor.

KS om utredningen

 – Seriøsitetsbestemmelser i offentlige kontrakter anses som et viktig tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen. Vurderingen vil sette rammer for det videre arbeidet med revideringen av seriøsitetsbestemmelsene, skriver KS.

Bakgrunn for utredningen: Fellesforbundet og BNL har tatt initiativ til å reforhandle seriøsitetsbestemmelsene som Fellesforbundet, BNL, Difi og KS ble enige om i 2015. KS har innhentet en juridisk vurdering av om gjeldende og foreslåtte seriøsitetsbestemmelser er lovlige. Konklusjonen er at flere av de foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket. Les hele saken (KS, 18.02.20)


Relaterte seminarer

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie