bygg.no, 21.10.20

Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget

Fjerde jernbanepakke er en stor jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. I november skal Stortinget ta stilling til om reformen skal innlemmes i EØS-avtalen. Senterpartiet mener jernbanepakken går på tvers av Grunnloven, og saken må avvises og sendes tilbake til regjeringen.

Når fjerde jernbanepakke nå skal innlemmes i EØS-avtalen, har regjeringen nemlig valgt å bryte med avtalens såkalte topilarstruktur.

Topilarstrukturen går ut på at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein skal ha sitt eget kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg.

I fjerde jernbanepakke legges det i stedet opp til at EUs jernbanebyrå ERA, med hovedsete i franske Valenciennes, skal få myndighet til å treffe beslutninger direkte mot aktører i Norge.

Samtidig blir EU-domstolen i Luxembourg klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

Les hele saken: Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget (bygg.no, 21.10.20)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie