(FriFagbevegelse, 13.06.19)

Regjeringen vil gi Arbeidstilsynet mer makt: – Vi gjør det vi kan for å stoppe de kyniske skurkene, sier Anniken Hauglie

Fagbevegelsen er fornøyd med forslaget om strengere kontroll med innleie av arbeidskraft, men mener at det har tatt for lang tid. De frykter også at Arbeidstilsynet ikke får nok ressurser til kontroll.

I et forslag til endring i Arbeidsmiljøloven foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie at Arbeidstilsynet også kan slå ned på ulovlig innleie og tilfeller der innleide arbeidstakere og vikarer ikke får de samme vilkårene som de fast ansatte.

Forslaget som nå er sendt ut på høring er en oppfølging av vedtaket i Stortinget fra juni i fjor. Da gikk regjeringen på et stort nederlag. Flertallet gikk mye lenger enn regjeringen i å stramme inn vilkårene for bemanningsbransjen. I stortingsvedtaket ble også regjeringa bedt om å fremme forslag om hvordan en bedre kan føre kontroll med bemanningsbransjen. Det er dette forslaget som Hauglie nå fremmer.

Les hele saken: Regjeringa vil gi Arbeidstilsynet mer makt (Fri Fagbevegelse, 13.06.19)

Se også: Fafo Østforums temaside om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

                Faktaflak om Regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet

 


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie