SSB, 12.08.20

Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 14,6 i 2. kvartal 2020, ergo en økning fra 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal. Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene.

Les hele saken: Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent (SSB, 12.08.20)

Se statistikken: Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (SSB, 12.08.20)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie