Skip to main content
 

9,4 prosent ledige blant innvandrere fra EU-landene i øst

11. februar 2021

Statistisk sentralbyrå publiserer i dag tall over registrert ledighet blant innvandrere i 4. kvartal 2020. Statistikken viser at koronasituasjonen ikke har økt forskjellene i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers. Forskjellene mellom landgruppene er også omtrent uendret. 

Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. Ledigheten beregnes i prosent av arbeidsstyrken. November er referansemåned for fjerde kvartal.

Les hele saken: Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere (SSB, 11.02.21)

 

Registrerte helt ledige             
4. kv 2019 1. kv 2020 2. kv 2020 3. kv 2020 4. kv 2020
Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa 5,3 6,0 14,6 9,9 9,4
Befolkningen eksklusive innvandrere
  1,5 1,7 4,9 3,2  2,7

Kilde: Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2020 (SSB, 11.02.21)

 
Nyhet