Fafo Østforum, 05.03.21

Nytt faktaflak fra Fafo: Mange med svært lav lønn i grønn sektor

Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Fafo-forsker Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

I  2010 ble Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene allmenngjort, og siden har det vært ulovlig å lønne under lønnssatsene som Tariffnemnda i etterkant av tariffrevisjonene har gjort gjeldende for grønn sektor.

Analysene i faktaflaket bygger på Statistisk sentralbyrås (SSB) lønns-statistikk fra september 2018.

Tariffnemnda vedtok følgende satser for grønn sektor, gjeldende fra 1. juni 2017:

  • Over 18 år: ansatt inntil 12 uker: 115,15 kroner i timen.
  • Over 18 år: ansatt mellom 12–24 uker (3–6 md.): 120,65 i timen.
  • Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt: 135,05 i timen.

Les ned faktaflaket Lønnsfordeling i grønn sektor (Mars 2021)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie