SSB, 15.12.20

Ny SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere

Under koronapandemien har de fleste vært mer hjemme. Enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert blant de som har fått påvist koronasmitte. Trengsel og plassmangel kan ha konsekvenser for smittespredning, og SSB har nå undersøkt innvandreres boforhold. IDe finner at innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere.

Utdrag fra artikkelen: SSB-artikkel: Innvandrere bor trangere, SSB analyse 2020/18

Andelen trangbodde varierer mye mellom ulike innvandrergrupper
Det er tydelige forskjeller i andelen innvandrere som bor trangt når man fordeler etter innvandringsgrunn. Blant flyktninger og familiegjenforente er henholdsvis 31 og 30 prosent trangbodde, mens det gjelder 18 prosent av arbeidsinnvandrere. 11 prosent av innvandrere fra Norden bor trangt. Dette er veldig likt andelen blant ikke-innvandrere, der 8 prosent er trangbodde.

Det er imidlertid ikke slik at alle fra land med stor andel flyktninger bor trangt og alle land der flesteparten er arbeidsinnvandrere bor romslig. Omtrent hver fjerde innvandrer fra Bosnia-Hercegovina er flyktning, men bor trangt i like stor grad som de fra Island eller Frankrike, som har kommet til landet av andre grunner. Over halvparten av innvandrere fra Romania er arbeidsinnvandrere, og de bor på omtrent samme areal som innvandrere fra Iran og Chile, som ofte er flyktninger.

Botid
For arbeidsinnvandrere og innvandrere fra nordiske land har botid nesten ikke noe å si før de har botid på over 15 år. For arbeidsinnvandrere er det til og med en liten økning i andel trangbodde etter 3-5 års botid. Dette er samtidig innvandringsgruppene med lavest andel trangbodde, selv om andelen er betydelig høyere enn befolkningen uten innvandrere. Etter 15 år er imidlertid andelen trangbodde lik den øvrige befolkningen.

Inntekt
Det kan tenkes at endel av arbeidsinnvandrerne ikke i like stor grad prioriterer å bo godt mens de oppholder seg her i landet selv om de har råd til det, og heller sparer opp penger for å ta med tilbake til hjemlandet. Barstad og Molstad finner at arbeidsinnvandrere gjerne er godt integrert i arbeidsmarkedet men ikke på andre arenaer, fordi de sjeldnere ser på sitt opphold i Norge som permanent (Barstad & Molstad, 2020, s. 34).

Les hele artikkelen: Innvandrere bor trangere, SSB analyse 2020/18 (SSB, 15.12.20)

 


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie