(Nofima / Fafo Østforum, 17.01.19)

Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring

Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring

I den nye forskningsrapporten «Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring» konkluderes det blant annet med at «utenlandsk arbeidskraft har høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i fiskeriindustrien på land».

bjorg helen nostvoldroa amo 2017

Nofima-forsker Bjørg Helen Nøstvold har vært prosjektleder. Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen er to av medforfatterne. Les mer om, og last ned, rapporten «Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring»

 

Relaterte nyheter

(Frifagbevegelse.no, 13.09.19)

Forrige/neste