Skip to main content
 

Fagforening-seier ved laksepakkeri anket

13. september 2019

Sund laksepakkeri som i juli ble dømt til å betale til sammen 18,1 millioner kroner til 45 polske arbeidere som ble nektet arbeid i laksepakkeriet fordi de var fagorganisert, anker dommen fra Bergen tingrett. Dommen ankes i sin helhet, både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen.

Nyhet