Skip to main content
 

Forskning: Fiskeindustri-streik satte den norske modellen på prøve

27. februar 2020

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I en vitenskapelig artikkel ser utreder Isak Lekve ved Universitetet i Bergen streiken i Norse Production høsten 2017 i lys av dette spørsmålet.

Artikkelen illustrerer fagforeningers evne til mobilisering, men også hvordan nye utfordringer som følger av internasjonalisering bidrar til å forskyve maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og slik undergrave den jevnbyrdighet som opprettholder den norske modellen, ifølge artikkelen Arbeidskamper i det nye arbeidslivet i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 01/2020.

 
Nyhet

Mer om tema