Forskning: Fiskeindustri-streik satte den norske modellen på prøve

  • 27. februar 2020

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I en vitenskapelig artikkel ser utreder Isak Lekve ved Universitetet i Bergen streiken i Norse Production høsten 2017 i lys av dette spørsmålet.

Artikkelen illustrerer fagforeningers evne til mobilisering, men også hvordan nye utfordringer som følger av internasjonalisering bidrar til å forskyve maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og slik undergrave den jevnbyrdighet som opprettholder den norske modellen, ifølge artikkelen Arbeidskamper i det nye arbeidslivet i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 01/2020.

 
Nyhet

Mer om tema

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie