Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

I rapporten drøftes ulike tiltak som kan tenkes innføres for å forebygge og bekjempe problemene – deriblant allmenngjøring av tariffavtale, HMS-kort, holdningskampanjer og styrket samarbeid på tilsynssiden.

Kartleggingen er basert på litteraturstudie, intervju, spørreundersøkelser besvart av forbrukere og virksomheter og registerdata.

Les sammendrag og/eller hele rapporten «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen»  (SØA, 16.09.20)


Relaterte tema

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Bransjekunnskap

Relaterte publikasjoner

 • Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen
 • Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus
 • Relaterte nyheter


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie