SSB, 20.04.20

Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet

Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet

Grunnet koronakrisen så har ledighetstallene økt kraftig både blant innvandrere og befolkningen for øvrig. Størst ledighet finner vi blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa: 19,7 prosent.

I absolutte tall var det en økning fra 26 820 helt ledige blant innvandrere i februar 2020 til 87 200 i mars. I befolkningen for øvrig var veksten mye større, fra 38 600 til 213 100, det vil si en nesten dobbelt så stor vekst. Ledighetsprosenten gikk her opp fra 1,7 til 9,1 prosent.

Les hele artikkelen: Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars (SSB, 20.04.20)

Relaterte temaer

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste