Beskæftigelsesministeriet, 23.11.20

Forslag til EU-direktiv om minstelønn – den danske regjeringens notat til Folketinget

Forslag til EU-direktiv om minstelønn – den danske regjeringens notat til Folketinget

– Regeringen er enig i, at lønmodtagere i EU skal tjene en løn, de kan leve for, når de arbejder fuld tid. Regeringen er imidlertid imod enhver regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel – direkte eller indirekt, skriver Beskæftigelsesministeriet (det danske arbeidsdepartementet) i et notat til Folketinget.

Regeringen er generelt skeptisk over for, om forslaget kan fremsættes med hjemmel i den bestemmelse, Kommissionen har brugt, idet det fremgår af stk. 5 i artikel 153, at bestemmelsen ikke vedrører lønforhold. Kommissionen har i regeringens optik ikke argumentet tilstrækkeligt for, at der kan fremsættes et forslag om rammer for mindsteløn, når blot forslaget ikke direkte regulerer niveauet for løn. På den baggrund har man fra dansk side anmodet om en udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste vedr. hjemmelsgrundlaget.

Les hele notatet: Forslag til direktiv om passende mindstelønninger i den Europæiske Union (Beskæftigelsesministeriet, 23.11.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste