Fiskeribladet, 27.03.21

Fiskeindustrien: – Ungdommer, vi trenger dere!

– I en opphetet koronasituasjon har det blåst friskt rundt fiskerinæringa de siste månedene: Hvorfor trenger vi å importere arbeidskraft i en tid med rekordhøy arbeidsledighet i Norge? Svaret på det er veldig enkelt: I deler av landet har vi en industri som har tilgang til råstoffet i bare deler av året, i sesonger. For de aller fleste av oss nordmenn er det ikke attraktivt å ha jobb bare noen måneder av året, selv om lønna er tariffesta og holder et godt norsk nivå, skriver Maiken Johnsen i Cod Cluster.

Utdrag fra innlegget:

Arbeidet i fiskeindustrien er kompetansekrevende. Som i de fleste andre industrier er det et fagarbeid. Veldig mange av de utenlandske arbeiderne som deltar i vintersesongen, er fagarbeidere med erfaring fra 10-12 sesonger. De har fått sin opplæring og kan gå direkte inn i produksjon, i motsetning til de fleste arbeidsledige landsmenn.

Hvordan kan fiskeindustrien bli en like interessant arbeidsgiver for ungdom som oppdrettsnæringa og fangstleddet? Og hvordan kan fiskeindustrien spille en enda mer sentral rolle for å nå visjonene om flere helårlige arbeidsplasser og verdiskaping i kystsamfunnene?

Vi utfordrer både dagens stortingsvalgte og stortingskandidater til høstens valg fra alle partier til å fortell oss hva de vil gjøre slik at næringen kan få utvikle helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen - slik at vi kan få snudd den negative befolkningsutviklingen i Nord-Norge.

Les hele innlegget: – Ungdommer, vi trenger dere! (Fiskeribladet, 27.03.21)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie