(Fafo Østforum, 31.08.17)

Seminarprogram høsten 2017

Seminarprogram høsten 2017

Fafo Østforums seminarprogram høsten 2017:

26. september: Arbeidslivskriminalitet
26. oktober: Bemanningsbransjen.
30. november: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår

Klikk på tittel for å komme til nettside med program og presentasjoner. Se opptak av seminarene på Fafo-tv

Les mer

Tre nye publikasjoner om arbeidslivskriminalitet er nylig lansert og kommentert. A-krim og bemanningsbransjen er tema i flere debatter, inkludert valgkampdebatter. Nye tall fra SSB (21.08.17) viser at nettoinnvandringen fra Øst-Europa fortsetter å minke.

Fafo Østforums seminarer denne høsten handler om nettopp disse aktuelle temaene: Arbeidslivskriminalitet, bemanningsbransjen og statistikk. Alle seminarene holdes fra kl 14-16 i auditoriet hos Fafo. 

Nye publikasjoner:

Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017 (NTAES, 21.08.17)

Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet (Samfunnsøkonomisk analyse, 17.08.17)

Det mørke arbeidslivet. Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping (Gyldendal Norsk Forlag, 17.08.17)

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste