(Fafo Østforum, 13.02.20)

Fafo Østforum seminar 3. mars: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar 3. mars: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden er blant innlederne. Påmeldingen har startet!

Utgangspunktet for seminaret er en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). På seminaret blir det innlegg fra, og samtale mellom Jørgen Steen (leder for NTAES), Line Eldring (avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet), Jørgen Leegaard (direktør for samfunnspolitikk i BNL) og Einar Wilhelmsen (finansbyråd (MDG) i Oslo kommune).

MELD DEG PÅ SEMINARET

Nedenfor finner du lenke til relevante temasider, seminarprogrammet og den nye NTAES-rapporten.

Relaterte temaer

Relaterte seminarer

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste