Fafo Østforum

Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er Fafo Østforums prosjektleder, seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Utvalget ble oppnevnt ved Kongen i statsråd 13. august. Oppgaven er å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, og vurdere integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

arnfinn midtboenDe 12 medlemmene, under ledelse av førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Arnfinn Midtbøen (bildet), skal oppsummere eksisterende kunnskap om saksfeltet, inkludert:

Utvalget skal primært se på arbeidsinnvandring siden 2004, men også benytte erfaringer og lærdom fra tidligere arbeidsinnvandring.

Alt dette er stoff som Ødegård har arbeidet aktivt med som Fafo-forsker, blant annet gjennom å lede prosjektet Fafo Østforum som har fulgt temaet arbeidsinnvandring til Norge tett helt siden 2004.

Les mer om utvalget på Regjeringen.no

 


Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner

    Fafo-rapport: Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport
    Fafo-rapport: Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen