(Europalov, 04.04.19)

Europalov redegjør for detaljene i endringsbestemmelsene i veipakken

Europalov redegjør for detaljene i endringsbestemmelsene i veipakken

Det felleseuropeiske regelverket om sosiale forhold innen vegtransporten har bare delvis bidratt til å forbedre sjåførenes arbeidsvilkår og å sikre rettferdige konkurransevilkår. EU har derfor i lang tid jobbet med endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering. Disse inngår i den såkalte mobilitetspakken / veipakken, og i dag ble det enighet i Europaparlamentet.

Les hele saken Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering (Europalov, 04.04.19)

Se også: Parlamentet klar med sin posisjon til mobilitetspakken (Stortingets EU/EØS-nytt, 10.04.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

(MyNewsdesk/NLF, 04.04.19)
(YTF / NTB Info, 27.03.19)

Relaterte seminarer

Forrige/neste