Stortinget saker og publikasjoner, 11.03.21

Bøndene mangler utenlandsk arbeidskraft og stadig færre ungdommer får tak i sommerjobb

Én av fire bønder planlegger redusert produksjon i år grunnet mangel på arbeidskraft på grunn av strenge innreiseregler til Norge som følge av faren for importsmitte. Stortingsrepresentanter fra Ap foreslår at Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at Nav og faglagene i landbruket sammen utarbeider et systematisk opplegg rettet inn mot studenter og videregående skoler, som sikrer rekruttering og opplæring av ungdom til sommerjobber innenfor landbruket.

Representantforslag om rask og systematisk rekruttering for å sikre ungdom sommerjobb i landbruk er fra stortingsrpresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Torstein Tvedt Solberg, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen.

Les hele representantforslaget, Dokument 8:145 S (2020–2021) (Stortinget saker og publikasjoner, 11.03.21)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie