Leder: Opprørende utnyttelse av arbeidsfolk

(VG, 21.12.19)

Utenlandske arbeidere er blitt lokket til Norge med gratis flybilletter og gode lønninger. Men 35 innleide arbeidere fikk ikk lønn av Fagarbeideren AS. VG skriver på lederplass: – Et problem er at mange av disse sakene ikke etterforskes. Og om de blir det, behandles de ofte kun som sosial dumping, mens det i realiteten kan være snakk om menneskehandel.

Meninger: – Norge som lydrike: Slik virker EØS-retten

(Nettavisen, 22.12.19)

– NAV-saken er kalddusjen vi trengte for å se at vi er et lydrike under EU. Høyesterett er, eller var, Norges øverste domstol. Dette endret seg totalt da Norge undertegnet EØS-avtalen. Der gis EUs lover forrang foran norske lover på de fleste områder, skriver Elin Ørjasæter.

Hva var de viktigste endringene i arbeidslivet i tiåret vi forlater?

(FriFagbevegelse, 26.12.19)

Ifølge arbeidslivsforskere og samfunnsvitere FriFagbevegelse har snakket med er det seks punkter som viser hvordan arbeidslivet forandret seg i tiåret fra 2010-2020.

Norge har i årevis praktisert feil skatteregler overfor familiependlere fra EU

(bygg.no / NTB, 23.12.19)

Finansdepartementet bekrefter overfor Klassekampen at praktiseringen av pendlerregelverket lenge har vært feil. Det ble stilt strengere krav til reisehyppighet for å oppnå pendlerfradrag når en person pendlet fra arbeid i Norge til hjem i andre EØS-land enn når man pendlet den andre veien, det vil si fra arbeid i andre EØS-land til hjem i Norge. Feilen blir nå rettet opp etter at EUs kontrollorgan påpekte feil. SV krever opprydning og at pendlerne får tilbake feil innbetalt skatt.

Leder: – Kampen mot akrim kommer til å dominere også i året som kommer

(bygg.no, 22.12.19)

– Gjennom flere år er det ført en kamp mot arbeidslivskriminaliteten her i landet, men på vei til 2020 ser det ut som om kampen definitivt må fortsette med uforminsket styrke også inn i det nye tiåret, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

Vlantana Norge sier opp ansatte

(Anlegg&Transport, 20.12.19)

Har ikke oppdrag til alle sine 160 sjåfører etter at flere store norske kunder har sagt opp sine avtaler med selskapet grunnet påviste brudd på lover og regler.

Nytt faktaflak fra Østforum: EUs mobilitetspakke

(Fafo Østforum, 20.12.19)

EUs mobilitetspakke består av tre «delpakker» lansert i perioden fra 2017 til 2019, trolig med full virkning i alle EU-land i løpet av 2021. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om de nye reguleringene av transportsektoren i EU og EØS, inkl. norske særkrav og handlingsrom, tidslinje og lenker til releavnte dokumenter.

35 ansatte har ikke fått lønn siden oktober. Nå er byggefirmaet Fagarbeideren konkurs

(FriFagbevegelse, 19.12.19)

Leder i Fair Play Bygg Oslo, Lars Mamen, har jobbet siden september med å avsløre og varsle om forholdene i firmaet Fagarbeideren. De 35 ansatte, som kommer fra Afghanistan, Polen, Bulgaria og Norge, har ikke fått lønn siden oktober.  – Vi mener de har vært utsatt for menneskehandel her i Norge, sier Sondre K. Høysæter, leder i Hope for Justice.

Leder: Skandaløse forhold i norsk fiskeindustri

(Fiskeribladet, 18.12.19)

En rekke fiskeindustribedrifter opererer med sosial dumping, og driver nærmest med menneskehandel når de underbetaler de utenlandske arbeiderne. Nå må resten av næringen ta affære, skriver Fiskeribladet på lederplass.

Å bli utsatt for grov sosial dumping bør være "rimelig grunn" til å si opp sin stilling

(Stortinget, 18.12.19)

Fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet foreslår unntak fra folketrygdloven om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet. De viser til Fair Play Bygg – Oslo og omegn som har påpekt at hvis man sier opp sin «stilling» der man er offer for menneskehandel og manglende utbetaling av lønn får man forlenget ventetid på dagpenger.

Total items found: 82