(Stortinget, 18.12.19)

Å bli utsatt for grov sosial dumping bør være "rimelig grunn" til å si opp sin stilling

Fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet foreslår unntak fra folketrygdloven om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet. De viser til Fair Play Bygg – Oslo og omegn som har påpekt at hvis man sier opp sin «stilling» der man er offer for menneskehandel og manglende utbetaling av lønn får man forlenget ventetid på dagpenger.

Les bakgrunn og forslagsformulering: Dokument 8:32 S (2019-2020)  (Stortinget, 18.12.19)Relaterte tema

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie