Skip to main content
 

Å bli utsatt for grov sosial dumping bør være "rimelig grunn" til å si opp sin stilling

18. desember 2019

Fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet foreslår unntak fra folketrygdloven om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet. De viser til Fair Play Bygg – Oslo og omegn som har påpekt at hvis man sier opp sin «stilling» der man er offer for menneskehandel og manglende utbetaling av lønn får man forlenget ventetid på dagpenger.

Les bakgrunn og forslagsformulering: Dokument 8:32 S (2019-2020)  (Stortinget, 18.12.19)


 
Nyhet