Skip to main content

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

St. meld. 22 (2018–2019)

Nærings- og fiskeridepartementet

Publikasjonsår: 2019Relaterte nyheter