LO: Regjeringen er for defensiv i bekjempelsen av a-krim

  • 15. april 2019

– Regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet omtaler offentlige anskaffelser som ett av flere viktige virkemidler. Da må dette følges opp gjennom mer konkrete handlinger fra regjeringens side enn dette, sier Trude Tinnlund i LO-ledelsen, i en kommentar til den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie