Skip to main content

NAVs omverdensanalyse 2023–2035

NAVs omverdensanalyse 2023–2035

Samfunnstrender og konsekvenser for NAV

Rapport 4 2023

NAV april 2023

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter