Skip to main content

Fafo-rapport: Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Fafo-rapport: Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter
Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:19

Publikasjonsår: 2018Relaterte nyheter