Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om offenlige anbud og bemanning i el-bedrifter

  • 13. juni 2018

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter.

Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter.

Forskerne skriver: "I casene finner vi eksempler på at press på pris kan gi utslag i bruk av innleie fra produksjonsbedrifter eller bemanningsbyråer. De tillitsvalgte er gitt en sentral rolle med hensyn til å overholde regelverket for slik innleie. Dette gjelder både årlige drøftinger, at man skal inngå avtale dersom man går ut over hovedregelen, og likebehandlingsprinsippet og den allmenngjorte tariffavtalen i elektro. Det gir derfor en viss grunn til bekymring når mer enn en av fire mener at de ikke har tilstrekkelig opplæring til å kunne håndtere spørsmål om innleie."

Denne rapporten er den andre og siste i et forskningsprosjekt om anbudsprosesser og bemanningsstrategier innen elektro, som Fafo utfører på oppdrag for EL og IT Forbundet.

roa mob

Rapportforfatterne Rolf K. Andersen og Mona Bråten.

 

 

 

 

 
Nyhet