Skip to main content

Evaluering av HMS-kortordningen

Evaluering av HMS-kortordningen
Fernanda Winger Eggen, Jørgen Ingerød Steen og Mona Bråten

Rapport nr. 33-2023 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Forfattere: Fernanda Winger Eggen (SØA), Jørgen Ingerød Steen (SØA) og Mona Bråten (Fafo)


Kvalitetssikrere: Andreas Benedictow (SØA) og Anne Mette Ødegård (Fafo)

Publikasjonsår: 2023