Skip to main content

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse

EdgarHenriksen, Ingrid Kristine Pettersen (Capia) & Dengjun Zhang (Capia)

Rapport 21/2017 • Utgitt august 2017
Nofima og Capia

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter

  • Relaterte tema