Bedragerisiktet nordmann utleveres fra Litauen

  • 30. mars 2023

Mannen i 40-åra ble pågrepet i en storaksjon mot et bemanningsnettverk som mistenkes for å ha drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Børsen er kjent med nettverket, som siden tidlig på 2000-tallet har skaffet billig litauisk arbeidskraft til den norske fiskerinæringen.

Litauere i ulike selskap har angivelig tatt over hele produksjonslinjer. Blant disse arbeiderne har Arbeidstilsynet påvist omfattende sosial dumping, og ment at hele underleverandør-konstruksjonen var fiktiv. De norske fiskebrukene som benyttet deres tjenester, ble bøtelagt.

Etterforskningen som nå pågår har sitt utspring i tverretatlige kontroller av fiskerinæringen, utført av A-krimsenteret i Nordland i 2019. De har resultert i 13 straffesaker under etterforskning, knyttet til ti litauiske og ett norsk selskap, som inngår i nettverket.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie