Norges Sildesalgslag, 17.11.22

Fagdag for fiskerikriminalitet

Fiskeridirektoratet arrangerte i går tverrfaglig fagdag for de ulike kontrolletatene – med fokus på fiskerikriminalitet. 

På deltakerlisten var representanter fra El-tilsynet, Kystvakten, Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Justervesenet, Politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Statens Naturoppsyn, NAV, Norges Sildesalgslag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. Til sammen deltok rundt 100 deltakere til fagdagen som har fått tittelen «Hav til munn».

Direktoratet skriver i en pressemelding at de ulike etatene som deltok stort sett dekker kontroll og tilsyn i alle deler av samfunnet, men i denne samanheng var det arbeid mot fiskerikriminalitet, herunder miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet som stod i fokus.

 Formålet med seminaret var å drive nettverksbygging og bli kjent med arbeidsoppgaver og ansvarsområdene til kontrolletatane i Norge. Slike samlinger er viktige for å drive kontroll mer effektivt og dermed øke kvaliteten på tverretatlige kontroller, sier seniorrådgjever Eva Kristin Godø i Fiskeridirektoratet.

Les hele saken: Fagdag for fiskerikriminalitet (Norges Sildesalgslag, 17.11.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie