Skip to main content
 

Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs

16. november 2022

Daniel Andersens fiskebedrift er varslet om pålegg på 16 punkter fra Arbeidstilsynet etter funn av «omfattende og grove brudd på arbeidsmiljøregelverket». Nå kan selskapet være på kanten av stupet. 

Møre og Romsdal tingrett skal neste uke avgjøre saken mot selskapet, eid av den Litauen-bosatte finnmarkingen Daniel Andersen, som i mange år har skaffet billig litauisk arbeidskraft til den norske fiskerinæringen.

Les hele saken: Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs (Børsen, 16.11.22)

 
Nyhet