Skip to main content

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 1. halvår 2023

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 1. halvår 2023

Halvårsrapport 1. halvår 2023

Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen

EU-delegasjonen, Brussel, 11. juli 2023

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter