Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om EØS-avtalen og handlingsrommet i norske kommuner

13. februar 2024

I notatet ser Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Sondre Thorbjørnsen nærmere på hvordan noen representanter for kommune-Norge har erfart og vurdert rammene for offentlige anskaffelser, statsstøtteregelverket og forholdet mellom ideelle og kommersielle aktører i anbudskonkurranser.

Nyhet