Skip to main content
 

EØS-avtalen skal utredes – presentasjon av utvalget og mandatet

06. mai 2022

– Nå skal vi skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om EØS-avtalen og det handlingsrommet avtalen gir oss i en omskiftelig tid i Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

line eldring foto erlend angelo lo mediaUtvalget er bredt sammensatt, med deltakelse fra arbeidslivets parter, kommunesektoren og akademia. Utvalget skal ledes av avdelingsleder i Fellesforbundet Line Eldring, som har omfattende forskningserfaring fra Fafo om spørsmål tilknyttet EØS og arbeidsliv.

Arbeidet starter innen utgangen av mai, og utvalgets rapport skal legges fram for innen utgangen av 2023.

Regjeringen har gitt utvalget et bredt mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret, andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. Blant de mange temaene er:

  • En analyse av hvordan EØS-avtalen og fri bevegelse av arbeidskraft har påvirket det norske arbeidsmarkedet, den norske arbeidslivsmodellen og mulighetene for et anstendig arbeidsliv, inkludert spørsmål som sosial dumping og kabotasje i transportnæringen.
  • Handlingsrommet i EØS-samarbeidet, og hvordan dette kan utnyttes bedre. Utvalgets bes også drøfte reservasjonsretten.
  • En analyse av hvordan konkurranseregelverket og reglene som følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anbud virker i det norske samfunnet og politiske målsettinger reglene ev. kan komme i konflikt med.
  • En vurdering av erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har fra sitt avtalebaserte samarbeid med EU.
  • EØS-avtalens relevans for det nordiske samarbeidet og i hvilken grad nordisk samarbeid er avhengig av EØS-rammeverket.

Les hele pressemeldingen med presentasjon av hele utvalget og utvalgets mandat: Utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen (Utenriksdepartementet, 06.05.22)

 
Nyhet