Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om elektrobransjen

08. mai 2017

I dette notatet beskrives tilstand og utviklingstrekk ved sysselsetting og lønn i elektrobransjen fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til 2013/2014. Andelen arbeidstakere med innvandringsbakgrunn i elektrobransjen har økt over tid, fra 2 prosent i 2001 til 12 prosent i 2013.

Andelen med innvandringsbakgrunn er likevel lav innen elektro sammenliknet med hva som er tilfellet i byggenæringen totalt sett – hvor den i 2014 var på 20 prosent.  Utenlandske arbeidstakere som skal jobbe som elektroinstallatør, trenger DSB-godkjenning for å kunne utøve yrket i Norge. Slik skiller elektroarbeider seg fra mange av de andre yrkene innen bygge- og anleggsnæringen, hvor det ikke stilles tilsvarende godkjenningskrav til kompetanse. 

På bakgrunn av kvalitative intervjuer fra et tidligere Fafo-prosjekt, har forskerne belyst spørsmål om virksomhetenes bemanningsstrategier og likebehandling ved bruk av innleid arbeidskraft.

Virksomhetene brukte innleid personell i forbindelse med oppbemanning på prosjekter, og andelen innleide i disse virksomhetene kunne til tider være svært omfattende. De innleide ble formidlet via bemanningsforetak etablert i Norge, og de innleide kom i hovedsak fra Polen, i tillegg til enkelte svenske elektrikere.

Notatet er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard.

Les om, og last ned, Fafo-notatet "Elektrobransjen i tall".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyhet