Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

18. januar 2017

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen.

Rapporten "Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014" kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030. Les om, og last ned, rapporten.

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Bård Jordfald på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Rapporten ble lansert på et frokostseminar på Fafo 18. januar. Seminaret ble strømmet, se opptak av sendingen på Fafo-tv.

roa bjo

Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

 

 
Nyhet