Skip to main content
 

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022

17. juni 2021

EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

jan henrik larsen– Som grunnlag for vårt krav (om videreføring av allmenngjøring) hadde EL og IT Forbundet bedt Fafo om å lage en undersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske arbeidere innen elektrofagene. Denne undersøkelsen som bygger på tall fra SSB viste at 9 prosent av de østeuropeiske arbeidstakerne (EØS-området) lønnes dårligere enn den laveste minstesatsen, og for arbeidstakere utenfor EØS var det 18 prosent som ble lønnet dårligere enn laveste minstesatsen, sier Larsen.

I tillegg til Fafos undersøkelse, innhentet EL og IT Forbundet uttalelse fra Arbeidstilsynet som skrev: «Arbeidstilsynet er av den oppfatning av at det fortsatt er behov for allmenngjøring innenfor elektrofaget. Dette som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på elektrooverenskomstens område.»

Les hele saken: Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022 (FriFagbevegelse, 17.06.21)

Fafos undersøkelse ble gjennomført i forbindelse med LO sin begjæring og omfatter alle allmenngjorte overenskomster. Undersøkelsen presenteres i en rapport som skal lanseres i august 2021.

 
Nyhet