Skip to main content
 

Allmenngjøringsvedtak i ni bransjer videreføres fra 1. juli 2021

07. juni 2021

Følgende ni områder er omfattet av en allmenngjort tariffavtale: bygg, skips- og verftsindustri, landbruk og gartneri, renhold, fiskeindustrien, elektro, godstransport,  persontransport med turbil overnattings-, serverings- og cateringverksomhet. Etter høringsrunde i vinter har Tariffnemnda behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak med tilhørende forskrifter vil bli publisert så snart de er ferdigstilt.

Høringssvar for hver av de ni bransjene finner du under Høringer på Tariffnemndas nettsider

 

 
Nyhet