Skip to main content
 

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022

  • 17. juni 2021

EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

jan henrik larsen– Som grunnlag for vårt krav (om videreføring av allmenngjøring) hadde EL og IT Forbundet bedt Fafo om å lage en undersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske arbeidere innen elektrofagene. Denne undersøkelsen som bygger på tall fra SSB viste at 9 prosent av de østeuropeiske arbeidstakerne (EØS-området) lønnes dårligere enn den laveste minstesatsen, og for arbeidstakere utenfor EØS var det 18 prosent som ble lønnet dårligere enn laveste minstesatsen, sier Larsen.

I tillegg til Fafos undersøkelse, innhentet EL og IT Forbundet uttalelse fra Arbeidstilsynet som skrev: «Arbeidstilsynet er av den oppfatning av at det fortsatt er behov for allmenngjøring innenfor elektrofaget. Dette som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på elektrooverenskomstens område.»

Les hele saken: Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022 (FriFagbevegelse, 17.06.21)

Fafos undersøkelse ble gjennomført i forbindelse med LO sin begjæring og omfatter alle allmenngjorte overenskomster. Undersøkelsen presenteres i en rapport som skal lanseres i august 2021.

 
Nyhet