Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet


Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

(Fafo Østforum, 02.02.16)
Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon

Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon


Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

(Fafo Østforum, 13.01.16)
Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv

Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv


"Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" var tema for årets siste Fafo Østforum seminar. Representanter fra SSB, NAV og SUA la fram oppdaterte tall og vurderinger. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt innledningen Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller?  Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 04.12.15)
Fafo Østforum seminar 3. desember

Fafo Østforum seminar 3. desember


Vi samler trådene ved slutten av året, ved å presentere mest mulig oppdatert statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge. Hvor mange kommer? Hvordan rammes arbeidsinnvandrere av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Seminaret "Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" holdes torsdag 3. desember kl 14-16 i Fafos lokaler i Borggata 2B. Det er fortsatt plasser igjen!

Seminarprogram og påmelding

(Fafo Østforum, 26.11.15)
Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 27. oktober

Fafo Østforum seminar om allmenngjøring 27. oktober


For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping er stadig flere bransjer omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Men hvilken effekt har dette egentlig? På dette seminaret lanseres rapporten Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Se seminaret på Fafo-tv

 

(Fafo Østforum, 15.10.15)
Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg


Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

(Fafo Østforum, 17.09.15)
Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn

Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn


Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "The Nordic Countries" i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene.

(Fafo Østforum, 10.09.15)
Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen

Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen


To Fafo-forskere har bidrag i boken Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.  Line Eldring har skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", og Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

(Fafo Østforum, 08.09.15)
Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet


Dette faktaflaket fra Fafo Østforum oppsummerer hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bedre og tettere samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et nøkkeltema.

(Fafo Østforum, 01.09.15)
21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"

21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"


Én av sesjonene på årets Fafokonferanse 21. august omhandlet uanstendighet og arbeidslivskriminalitet. Blant innlederne var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, som holdt innledningen "Norge i svart, hvitt og grått". Last ned lysark. Se opptak av innledningen på Fafo Nett-tv

(Fafo Østforum, 01.09.15)
Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene


I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.

(Fafo Østforum, 26.08.15)
21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner

21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner


Begreper som «sosial dumping» og «arbeidslivskriminalitet» har blitt velkjente det siste tiåret. På årets Fafokonferanse 21. august reiste vi spørsmål som: Sprer utryggheten seg i det nordiske arbeidsmarkedet? Finnes det slaver i Norge? Hva bør hjelpeorganisasjoner og myndigheter gjøre i møtet med fattige EU-migranter? Opptak fra konferansen kan ses på Fafo Nett-TV

Presentasjonene kan lastes ned fra konferansens nettside

(Fafo Østforum, 25.08.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie