Skip to main content
 

Utenlandske vikarer uten autorisasjon er med på å drifte norsk helsevesen i feriene

  • 16. november 2023

Her opplever de å få flere oppgaver og mer ansvar enn på andre siden av grensa. Den nyutdannede svenske legen David takker for arbeidserfaringen. En del av ferievikarene hevder også at de har jobba som sykepleiere. David er ikke blant dem.

Fagbladet spør Helsedirektoratet om medisinstudenter i praksis kan jobbe som ansvarlig sykepleier etter tredje eller fjerde år på studiet.

– Kun personell med lisens eller autorisasjon som sykepleier kan arbeide som og benytte tittelen sykepleier, fastslår avdelingsdirektør Anne Farseth i en e-post.

Både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund er kritiske til at uautorisert personell eller personell med en annen type autorisasjon jobber som sykepleier.

Nyhet