Skip to main content
 

Usikre arbeidsforhold for utstasjonerte arbeidstakere

  • 02. juni 2023

I en ny undersøkelse, har Europakommisjonen dokumentert utfordringer i form av usikre arbeidsforhold, underbetaling og mangel på sosial sikkerhet for utstasjonerte arbeidstakere i Europa, rapporterer dansk fagbevegelse.

Undersøkelsen viser også at EU-reglene i praksis er gjennomført meget ulikt i de forskjellige landene.

For eksempel kan de ulike forretningsmodellene som benyttes, ofte med mange underleverandører og i forbindelse med offentlige anskaffelser, vanskeliggjøre adgangen for arbeidstilsyn og fagbevegelser.

Kommisjonens undersøkelse forventes offentliggjort i løpet av sommeren.

8. juni arrangerer FHs og 3Fs Brüsselkontorer et webinar om utfordringer knyttet til arbeidskraftens frie mobilitet i EUs indre marked.

Nyhet